Numărul bonului fiscal/ facturii fiscale trebuie să conțină cel puțin o cifră