parallax background

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Premii TOMI 1 2 3”

01 Iulie- 31 August 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Premii tomi 1 2 3” (denumita in continuare "Campania") este Societatea More Results Marketing S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20956/2004, avand CUI RO 17044796, in numele si pentru Societatea Orkla Foods Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, C1, corp C(S+P+2E) , sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/15619/2006, cod de identificare fiscala RO 14624799.
1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.tomi.ro (“site-ul”). Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site-ul www.tomi.ro . Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site
1.3. Informatii suplimentare pot fi obtinute sunand la  0786 257 679 (numar cu tarif normal stabilit de retelele de telefonie fixa sau mobila, apelabil din orice retea) intre orele 11:00 a.m. - 15:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia zilelor si a sarbatorilor libere legale pe perioada desfasurarii campaniei.


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL


2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.


SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI


3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI


4.1. Campania va incepe in data de 01 iulie 2021 ora 00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 31 august 2021 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional pe site-ul de Campanie.
4.2. Inregistrarea in Campanie prin trimiterea unui cod valid in conformitate cu Sectiunea 7 de mai jos se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 01 iulie 2021 ora 00:00, ora Romaniei si 31 august 2021 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice cod trimis inainte de data 01 iulie 2021 ora 00:00, ora Romaniei sau dupa data de 31 august 2021 ora 23:59:59, ora Romaniei, nu va fi luat in considerare.


SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE


5.1. Nu au dreptul de a participa la Campanie angajatii Societatii Orkla Foods Romania S.A, ai Societatii More Results Marketing SRL, angajatii distribuitorilor si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
5.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”), cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, care trimit cel putin un cod unic  de 6 sau 8 caractere numerice si indeplineste conditiile de la sectiunea 7.1.1. Codul este tiparit pe spatele ambalajului produselor participante sau pe capacul produselor participante, conf. art 6.1.1.

5.3.Codul poate fi trimis prin completarea formularului de participare prin intermediul web-site-ului www.tomi.ro , conform Sectiunii 7.1. si 7.1.1.
5.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
5.5. Participantii trebuie sa pastreze pana la publicarea listei finale a castigatorilor ambalajele produselor participante care contin codul unic inregistrat, astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Organizatorului si sa le poata prezenta sau trimite pentru validare, conform Sectiunii 10 de mai jos. Dupa incheierea Campaniei, va aducem la cunostinta faptul ca deseurile de ambalaje pe care le detineti trebuie gestionate de catre fiecare persoana in acord cu prevederile legislatiei in vigoare (sa se respecte fluxul separat de colectare si gestionare a deseurilor de ambalaje). Organizatorul promoveaza gestionarea responsabila a deseurilor in acord cu regulile aplicabile in domeniu, in vederea asigurarii protectiei mediului inconjurator.


SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE


6.1. La Campanie participa sortimentele de Ketchup, mustar,sos cu usturoi si sos street food TOMI ambalat in flacon, detaliate la sectiunea 6.1.1, avand un cod unic format din 6 sau 8 caractere numerice, fiind vizibil fie pe spatele ambalajului produselor participante, fie pe capacul produselor.

6.1.1. Produsele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”, sunt:

 • Ketchup Tomi Dulce 350g – cod unic pe capac
 • Ketchup Tomi Dulce 500g– cod unic pe pe capac
 • Ketchup Tomi Dulce 1kg– cod unic pe pe capac
 • Ketchup Tomi Picant 350g– cod unic pe pe capac
 • Ketchup Tomi Picant 500g– cod unic pe pe capac
 • Ketchup Tomi Picant 1kg– cod unic pe pe capac
 • Mustar Tomi fin 470g – cod unic pe spatele ambalajului
 • Mustar Tomi dulce 470g – cod unic pe spatele ambalajului
 • Sos cu usturoi TOMI 430g– cod unic pe spatele ambalajului
 • Sos street food TOMI 450g – cod unic pe spatele ambalajului

       
6.2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.


SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI


7.1. Pentru a intra in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant mentionat la Sectiunea 6 si sa inregistreze codul unic format din 6 sau 8 caractere numerice descoperit pe produsele participante (tiparit direct pe capac/ pe spatele ambalajului), in perioada cuprinsa intre 01 iulie 2021 ora 00:00, ora Romaniei si 31 august 2021  ora 23:59:59, ora Romaniei, prin:
7.1.1. accesarea web-site-ului www.tomi.ro si completarea formularului de inscriere, mentionand:
• (*) Numar telefon mobil valid care ii apartine sau la care are acces (ca si titular/utilizator; este obligatoriu ca numarul de telefon sa fie activ intr-una din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi; numarul de telefon trebuie sa aiba 10 cifre si fie de forma 07XXXXXXXX);
• (*) Codul unic valid descoperit pe produsele participante (cod unic format din 6 sau 8 caractere numerice)
• (*) Bifarea campurilor prin care utilizatorul isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor in mod explicit pentru participarea la prezenta campanie
[x] Doresc să particip la campania „Premii Tomi 1 2 3” organizata de More Results Marketing in numele si pentru Orkla Foods Romania si imi exprim acordul pentru stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul participarii la campanie.

(*) Bifarea campului: “Am varsta peste 18 ani”
Toate campurile sunt obligatorii. Accesarea formularului de inscriere se face de pe homepage-ul site-ului www.tomi.ro , din sectiunea care anunta prezenta Campanie - formular inscriere.
7.1.1.1. Dupa completarea formularului de inscriere, Participantii trebuie sa apese butonul „Trimite”. Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile web care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
7.1.1.2. Participantii pot trimite codul unic sau codul extra acordat de Organizator conform Art. 7.3, prin completarea in campurile special dedicate participarii la campanie; Accesarea formularului de inscriere se face de pe homepage-ul site-ului www.tomi.ro, din sectiunea care anunta prezenta Campanie.
7.2. Un Participant are dreptul sa inregistreze in Campanie maxim 5 coduri valide pe zi si maxim 30 coduri pe toata perioada Campaniei, conform prevederilor din prezentul Regulament.
7.3. Pentru a acorda sanse egale tuturor participantilor la Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda un cod extra in urmatoarea situatie:
a) daca participantul a cumparat un produs care contine un cod unic cu erori de tiparire, de exemplu, dar fara a ne limita la acestea, coduri greu lizibile.
Codurile extra se acorda exclusiv daca Participantii semnaleaza situatiile mai sus mentionate prin trimiterea unui e-mail la adresa tomi@moreresults.ro , facand totodata dovada detinerii in original a ambalajului/lor produsului/lor participante, in termen de cel mult 2 zile (din momentul sesizarii) prin trimiterea/predarea catre More Results Marketing a ambalajului , mentionand totodata si un numar de telefon pentru contactare, fie prin trimitere foto/scan prin email sau fax ce contine codul respectiv. In cazul situatiilor semnalate in ultima zi a Campaniei, participantii trebuie sa faca dovada detinerii ambalajului/ambalajelor pana la 31.08.2021, ora 15:59:59. In oricare dintre cazurile de mai sus, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, urmand ca in functie de rezultatul verificarilor sa ii ofere sau nu Participantului un cod extra in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la primirea dovezii, cu exceptia cererilor semnalate in ultima zi de campanie, 31.08.2021, caz in care Organizatorul isi rezerva dreptul de a raspunde negativ cererii daca considera ca timpul alocat rezolvarii acesteia este insuficient pentru a se incadra in perioada desfasurarii campaniei, precum si in functie de promptitudinea raspunsurilor primite de la solicitant in vederea verificarii situatiei. Situatiile mentionate mai sus pot fi solutionate pana in ultima zi de desfasurare a campaniei, 31.08.2021, ora 15:59:59, ora Romaniei.

7.4. Participantul trebuie sa pastreze ambalajul/ambalajele produselor participante ce contin codul unic inscris, in original, pentru a putea fi validat in cazul in care va fi declarat potential castigator. Participantii trebuie sa pastreze nedeteriorate toate ambalajele produselor participante cu care s-au inscris in Campanie, cu codurile cu care s-au inscris in Campanie, pana la publicarea listei finale a castigatorilor validati. Castigatorii vor fi publicati conform Sectiunii 11.6 pe masura ce vor fi validati. In cazul in care un Participant este desemnat castigator al premiului in baza unui cod extra, pentru validarea premiului respectiv se va lua in considerare codul unic initial, in original, care a stat la baza acordarii unui cod extra.
7.5. Pentru ca o inscriere pe website-ul www.tomi.ro, sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
7.5.1. Participantul sa indeplineasca conditiile de participare conform Sectiunii 5;
7.5.2. Sa achizitioneze un produs participant conform Sectiunii 6.1.1. care sa contina un cod unic valid format din 6 sau 8 caractere numerice (codul unic, fara niciun spatiu sau semn suplimentar intre caractere);
7.5.2. Codul unic valid sa fie primit de Organizator in perioada 01 iulie 2021 ora 00:00, ora Romaniei si 31 august 2021 ora 23:59:59, ora Romaniei;
7.5.3. Inscrierea codului unic valid sa respecte prevederile prezentului Regulament;
7.6. Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu zilnic si un singur premiu saptamanal pe intreaga durata a Campaniei. Cu un cod unic valid inscris in Campanie, un Participant are posibilitatea de a castiga un singur premiu. Daca ulterior, la validare, se constata ca un participant a câstigat mai mult de 1 premiu pe intreaga durata a Campaniei, acesta are dreptul sa primeasca doar primul premiu pentru care a fost desemnat câstigator.
7.7. Participantii nu au dreptul sa se inscrie in Campanie folosind mai multe numere de telefon mobil. Organizatorul isi rezerva dreptul sa investigheze situatiile de acest gen si sa invalideze toate inscrierile in Campanie ale Participantului care s-a inscris folosind mai multe numere de telefon mobil. In cazul in care se constata faptul ca un participant a castigat un premiu prin fraudarea mecanismului si regulilor de inscriere si participare, acesta va fi invalidat, iar premiul nu ii va mai fi acordat. In cazul in care acest lucru se constata dupa acordarea premiului, respecivul participant va avea obligatia de a returna Organizatorului premiul primit.
Dupa incheierea Campaniei, va aducem la cunostinta faptul ca deseurile de ambalaje pe care le detineti trebuie gestionate de catre fiecare persoana in acord cu prevederile legislatiei in vigoare (sa se respecte fluxul separat de colectare si gestionare a deseurilor de ambalaje).

 

7.8. MESAJELE CAMPANIEI:


7.8.1 Pentru fiecare cod inscris pe www.tomi.ro in perioada Campaniei in conditiile prezentului Regulament, Participantul va primi un mesaj de raspuns afisat pe ecran care va avea un mesaj de tipul:
a. in cazul in care codul este primit inainte de data si ora inceperii Campaniei :
“Wow esti iute ca focul, la fel ca TOMI Chili. Hai cu codul dupa 01.07.2021!”
b. in cazul in care codul este primit dupa data si ora finalizarii Campaniei:
“S-a cam stins jarul, s-a dus si gratarul! Campania s-a incheiat in 31.08.2021. Hai inapoi data viitoare cand punem premii noi la bataie!”
c. in cazul in care codul primit in perioada Campaniei nu este corect:
“Tomi merge cu orice, dar codul asta chiar n-a mers. Trimite-l pe cel de 6 caractere daca ai un Tomi cu ustoroi sau “sos street food” sau 8 caractere pentru Tomi ketchup sau mustar, fara spatii. Pastreaza ambalajul cu codul unic!”
d. daca un cod a mai fost inscris in Campanie:
“Deja-Vu, frate! Cineva a mai trimis codul asta. Daca n-ai fost tu si ai ambalajul Tomi in mana, da-ne un semn.”
e. in cazul in care codul primit in perioada Campaniei este corect:
“Merci de cod. Acum noi o sa stam mai linistiti, iar tu o sa ai emotii. Pastreaza ambalajul. Succes la premii!”
f. daca un participant a depasit limita de 5 inscrieri valide pe zi:
“Uou, uou, uou. Ai ceva viteza la inscris coduri. Ai atins limita maxima de 5 coduri inscrise pe zi. Hai si maine!”
g. daca un participant a depasit limita de 30 inscrieri valide pe toata perioada campaniei:
“Esti campion la coduri! Ai ajuns la 30, adica la maxim. E clar ca vrei sa castigi. Si noi. Urmareste castigatorii pe tomi.ro”
7.8.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru inscrierile de pe site care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau de oricare alte defectiuni independente de vointa Organizatorului.
7.8.4. Organizatorul nu este raspunzator daca Participantul a cumparat un produs care contine un cod unic ce ar putea figura ca fiind deja inregistrat.
7.8.5. Informatii suplimentare pot fi obtinute accesand site-ul www.tomi.ro, sectiunea Regulament sau sunand la  0786 257 679(numar cu tarif normal stabilit de retelele de telefonie fixa sau mobila, apelabil din orice retea) intre orele 11:00 a.m. - 15:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia zilelor si a sarbatorilor libere legale.
7.8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica pe parcursul Campaniei continutul mesajelor transmise ca raspuns la inscrierile prin intermediul formularului de pe site-ul www.tomi.ro, fara o notificare prealabila.


SECTIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE


8.1. Premiile acordate in cadrul acestei Campanii sunt urmatoarele:

 • 62 premii, fiecare constand intr-o boxa JBL FLIP 5 in valoare unitara de 379 lei, TVA inclusa
 • 9 premii, fiecare constand intr-o trotineta electrica Xiaomi Mi Pro 2, Autonomie 45 Km, 25 Km/h, Negru, in valoare unitara de 2150 lei, TVA inclusa

In cadrul acestei campanii se va acorda cate un premiu constand in boxa pe zi si cate un premiu constand in trotineta pe saptamana. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti electronica. Tragerile la sorti se vor desfasura conform Sectiunii 9. Condiţiile de garanţie pentru premiile acordate vor fi guvernate de regulile de transfer al garantiei catre terti dobanditori, astfel cum sunt stabilite de catre furnizorul/producătorul de la care Organizatorul achizitionează produsele. Organizatorul isi declina orice responsabilitate in asigurarea garantiei pentru premii, acordandu-le castigatorilor in starea în care acestea se vor afla la momentul incheierii Campaniei/predarii premiului.
Valoarea totala comerciala a premiilor acordate este de 42.848 lei (TVA inclusa).
Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani sau în alte produse.
Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal fara interventie umana.

 

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR


9.1. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti electronica saptamanala. La fiecare tragere la sorti electronica, se vor acorda 7 premii zilnice si 1 premiu saptamanal. Saptamanile de campanie sunt definite mai jos:
Vor avea loc 9 trageri la sorti dupa cum urmeaza:
Prima tragere la sorti va avea loc in data de  09 iulie 2021. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 01- 07 iulie 2021.
A doua tragere la sorti va avea loc in data de  16 iulie 2021. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 08- 14 iulie 2021.
A treia tragere la sorti va avea loc in data de  23 iulie 2020. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 15- 21 iulie 2021.
A patra tragere la sorti va avea loc in data de  30 iulie 2020. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 22- 28 iulie 2021.
A cincea tragere la sorti va avea loc in data de  06 august 2020. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 29 iulie- 4 august 2021.
A sasea tragere la sorti va avea loc in data de  13 august 2020. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 05- 11 august 2021.
A saptea tragere la sorti va avea loc in data de  20 august 2020. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 12- 18 august 2021.
A opta tragere la sorti va avea loc in data de  27 august 2020. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 19- 25 august 2021.
A noua tragere la sorti va avea loc in data de  3 septembrie 2020. La tragerea la sorti vor participa toate codurile valide receptionate pe site-ul www.tomi.ro, pe perioada cuprinsa in intervalul 26- 31 august 2021.

La fiecare extragere se vor desemna 1 (unu) castigator si 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu alocat, pentru cazul in care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de Organizator. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si în cazul câstigatorului. Se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.
Tragerile la sorti  ce se vor face prin mijloace automate
vor avea loc la sediul Agentiei More Results Marketing, si  vor fi  supravegheate de catre reprezentanti ai acesteia si vor fi inregistrate video.
Premiul/premiile neacordat/e intr-o saptamana de Campanie (ca urmare a neindeplinirii prevederilor prezentului Regulament, respectiv a mentiunilor din cadrul Sectiunilor 10 si 11 din Regulament) nu se reporteaza pentru saptamana/saptamanile urmatoare. Premiul/premiile respectiv/e nu se va/vor mai acorda si va/vor ramane in posesia Organizatorului.
9.2. Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a transfera, ceda premiul unei alte persoane. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului.
9.3. Premiile Campaniei vor fi predate, numai participantilor castigatori, si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
9.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
9.5. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.


SECTIUNEA 10. CONDITII DE VALIDARE


10.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
10.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
10.1.2. Sa achizitioneze cel putin un produs participant la Campanie ce contine un cod unic sub forma a 6 sau 8 caractere numerice, (vezi Sectiunea 6 - PRODUSE PARTICIPANTE);
10.1.3. Sa inregistreze pe web, prin completarea formularului de inscriere de pe www.tomi.ro , codul unic tiparit direct pe capac sau pe spatele flaconului sau codul extra, in perioada 01 iulie 2021 ora 00:00 si 31 august 2021 ora 23:59:59.
10.1.4. Codul unic tiparit pe capacul produsului sau pe spatele flaconului prezentat de potentialul castigator Organizatorului sau codul extra obtinut conform art 7.3 trebuie sa fie identic cu cel primit de Organizator prin inscriere pe www.tomi.ro .
10.1.5 Codul unic trebuie sa fie intreg si lizibil, ambalajul ce contine codul unic sa nu fie deteriorat, iar partea cu codul unic sa nu fie decupata de pe ambalajul produsului.
10.1.6. Codul sa fi fost trimis fara semne de punctuatie sau alte caractere, intocmai cum este tiparit pe capacul produsului.
10.1.7. Nu se accepta inscrierea mai multor coduri la o singura completare a formularului de inscriere, pe pagina web.
10.2. Castigatorii nu vor fi validati in urmatoarele cazuri:
10.2.1. Participantul caruia i s-a alocat un Premiu nu indeplineste prevederile Sectiunii 11 de mai jos;
10.2.2. Constatarea oricaror neconcordante intre codul inscris pe site-ul www.tomi.ro , si cel trimis Organizatorului, duce la invalidare si pierderea dreptului de atribuire a premiului respectiv;
10.2.3. Participantul in cauza nu poate face dovada detinerii ambalajului, in original, ce are tiparit codul unic care a stat la baza alocarii premiului;
10.2.4. Participantul nu indeplineste conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
10.3. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat initial vreun premiu dar se constata ulterior ca acestia nu respecta/nu au respectat sau nu intrunesc/nu au intrunit intocmai cerintele Regulamentului.
10.4. In cazul in care un Participant la Campanie este desemnat castigator al unui premiu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Participantului dovada detinerii tuturor produselor cu care s-a inscris in Campanie. In cazul in care participantul nu poate face dovada detinerii produselor cu care s-a inscris in Campanie (ambalajele/capacele/etichetele pe care sunt tiparite codurile inscrise de participant in Campanie), Organizatorul are dreptul de a nu valida premiul/premiile respectiv(e).


SECTIUNEA 11. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR


11.1. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorti, participantii desemnati câştigători vor fi contactati de către un reprezentant al Organizatorului la numărul de telefon cu care s-a înscris în Campanie şi vor fi informati în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare. Participantul va fi informat ca pentru validarea premiului trebuie ca în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data anunţării de către reprezentantul Organizatorului, sa trimita prin e-mail, la adresa tomi@moreresults.ro  urmatoarele:

a) fotografia ambalajului produsului participant, care are tiparit codul unic care a stat la baza alocarii premiului (tiparit direct pe capac sau pe spatele ambalajului);

b) datele complete pentru livrarea premiului (nume, prenume, numar de telefon si adresa completa pentru livrarea premiului);

c) acordul semnat de catre castigator, ca datele sale cu caracter personal furnizate in vederea validarii si atribuirii premiilor Campaniei detaliate in prezenta Sectiune 14, să fie colectate si prelucrate de catre More Results Marketing, pentru retinerea la sursa a impozitului aferent premiului castigat (acolo unde este cazul), inregistrarea, validarea castigatorilor campaniei, publicarea numelui si prenumelui pe site la sectiunea castigatori si inmanarea premiilor castigatorilor (Anexa 1 la regulament);
d) copia cartii de identitate a participantului castigator, in cazul premiilor constand in trotineta electrica, cu stergerea seriei de buletin.
Potentialul castigator va fi apelat la numarul de telefon utilizat/declarat la inscrierea in Campanie, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data extragerii, timp pe 3 zile, minim 2 apeluri pe zi la ore diferite in intervalul 09:00-17:00. In conditiile in care acesta nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se intelege, ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, destinatarul nu raspunde, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva.
Organizatorul nu este raspunzator pentru situatia in care e-mailul nu este receptionat de catre acesta, din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet ale participantului sau a altor probleme tehnice.
Daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv, in termen de 2 zile lucratoare de la data informarii participantului asupra castigului, e-mailul cu toate documentele solicitate, castigatorul este invalidat, isi pierde orice drept asupra premiului şi se va apela la prima rezerva, urmând ca şi aceasta să parcurgă procesul de validare, fiecare etapă având un număr de zile egal cu cel de validare al castigatorului extras.
In cazul in care nici castigatorul, nici rezervele nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de potentiali castigatori si sunt invalidati, iar premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.

11.2. Premiile vor fi acordate de catre Organizator in termen de cel mult 60 (saizeci) zile de la data validarii castigatorilor, prin curier, la adresa indicata de acestia.
11.3. Lista tuturor castigatorilor validati (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicata pe site-ul Campaniei, site accesibil la adresa www.tomi.ro  in cel mult 20 zile lucratoare de la momentul validarii lor. Site-ul (si totodata publicarile de pe acesta, inclusiv lista castigatorilor) va fi activ timp de 60 de zile de la data finalizarii campaniei.


SECTIUNEA 12. MINORII


12.1. Persoanele minore (cu varsta mai mica de 18 ani la data inceperii Campaniei) nu au dreptul sa participe in cadrul acestei Campanii.â


SECTIUNEA 13. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE


13.1. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea ambalajelor pe care sunt tiparite codurile care au stat la baza alocarii premiilor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea ambalajelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de dovezicare nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament. De asemenea, Organizatorul nu va fi raspunzator de modul in care societatile de distributie si magazinele ce comercializeaza produsele participante participante la Campanie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand produsele participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activitati.

 

SECTIUNEA 14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


14.1 Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016 („RGPD”), Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.
14.2 Scopurile prelucrarii datelor.
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate in Art. 14.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:
1. Organizarea si desfasurarea Campaniei in cadrul careia Organizatorul acorda castigatorilor, conform mecanismului Campaniei, premiile detaliate in cadrul Sectiunii 8
14.3 Datele cu caracter personal prelucrate
1. Pentru scopul organizarii și defășurarii Campaniei, Organizatorul va colecta si prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”):
- de la participanti: numar de telefon, furnizat de participant prin intermediul site-ului www.tomi.ro , in lipsa furnizarii acestor date neputand sa se inscrie in Campanie.
- de la castigatori: nume, prenume, telefon, semnatura, adresa postala, CNP, in cazul castigatorilor premiilor constand in trotineta electrica..
Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câştigătorilor premiilor a căror valoare depăşeşte 600 RON, conform obligaţiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaraţiei 205 - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursa, pe beneficiari de venit.
14.4 Temeiul prelucrarii.
Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri, dupa cum urmeaza:
1. Pentru scopul de organizare și defășurare a Campaniei.
14.5 Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la acestia prin trimiterea datelor prin intermediul formularului de participare la campanie pe site-ul tomi.ro sau a documentelor prin intermediul serviciilor de posta/curierat.
14.6 Destinatarii datelor cu caracter personal.
In desfasurarea activitatilor noastre si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei datele participantilor pot fi dezvaluite, imputernicitilor care prelucreaza date pe seama Organizatorului, sub-imputernicitilor si autoritatilor statului (entitati subcontractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor).
14.7 Durata prelucrarii.
1. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei, datele vor fi prelucrate pana la indeplinirea scopului Campaniei si pe perioada legala impusa de legislatia fiscala in legatura cu cheltuiala deductibila a premiilor acordate. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse.
14.8 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.
Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege, si numai cu acorul explicit al participantilor.
14.9 Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate,;
b) Dreptul de a rectificarea sau sterge datele cu caracter personal – insemnand posibilitatea rectificarii datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor in anumite cazuri,
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste ca Organizatorul sa stearga datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;
d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;
e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri; f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;
g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza de date a organizatorului catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului.
14.10 Responsabilul cu protectia datelor.
Pentru orice intrebare privind prezenta nota de informare si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului, catre Responsabilul cu Protectia Datelor din cadrul Organizatorului, ale carui date de contact sunt: Lucian Chete, lucian_chete@yahoo.com .
Datele personale sunt prelucrate in scopul desfăşurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunţării publice a participanţilor castigatori, precum si indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului in materie fiscala cu privire la prezenta Campanie (de exemplu, obligaţia impusa de catre Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României, de completare a Declaraţiei nr. 205 - Declaraţie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul MFP nr. 2017/2005, publicat in Monitorul Oficial nr. 56/2006), precum si in materia arhivarii.


SECTIUNEA 15. LIMITAREA RASPUNDERII


15.1. Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor  cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonantei Guvernului nr. 99/ 2000. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei campanii, decizia Organizatorului este definitiva. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 15 septembrie 2021 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
15.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele cazuri:
15.2.1. inregistrarile trimise in afara perioadei Campaniei, respectiv receptionate inainte de data de 01 iulie 2021 ora 00:00, sau dupa data de 31 august 2021 ora 23:59:59;
15.2.2. inscrierile care nu contin un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi;
15.2.3. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului); Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie; inscrierea online pe un alt site decat www.tomi.ro .
15.2.4. Expedierea documentelor necesare validarii, la alta adresa de e-mail decat cea comunicata de catre Organizator;
15.2.5. Situatiile in care Participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie;
15.2.6. Formularele de inscriere sunt incomplete, inexacte sau incorecte;
15.2.7. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu; In aceste cazuri va fi validat castigator acel Participant care face dovada cumulativa ca:

 • detine si preda, la cerere, Organizatorului ambalajul cu codul care a stat la baza alocarii premiului;
 • este titularul/utilizatorul numarului de telefon folosit/declarat pentru inregistrarea codului in         Campanie sau are/a obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea acestuia/inscrierea in Campanie.
 • confirma telefonic, la verificarea efectuata de Organizator, la numarul utilizat/declarat pentru inscrierea in Campanie datele personale declarate in momentul validarii.

15.2.8. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la Campanie;
15.2.9. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
15.2.10. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei produse neparticipante la Campanie.
15.2.11. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit sau situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la : (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei; (ii) dificultati tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de problem; (iii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitive; (iv) schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei - precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare - castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora).
15.2.12. Intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia sau ai participantilor, de servicii postale, curierat, bancare etc.;
15.3. Ordinea receptionarii inscrierilor pe website este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
15.4. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.
15.4.1. De asemenea, Organizatorul nu e raspunzator pentru date gresite sau false de exemplu, dar fara a se limita la date personale sau numere de telefon incomplete pe care Participantii le declara in formularele de participare. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorita ilizibilitatii datelor personale.
15.5. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului la inscrierea pe website-ul Campaniei.
15.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
15.6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
15.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru achizitionarea produselor participante la Campanie ale caror coduri  contin erori de tiparire/productie insa isi rezerva dreptul de a acorda un cod extra in conformitate cu dispozitiile Sectiunii 7.3. de mai sus.
15.8. Organizatorul nu va purta niciun fel de raspundere cu privire la standardele de calitate ale produselor oferite.


SECTIUNEA 16. TAXE


16.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
16.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau trimiterii documentelor necesare validarii la adresa comunicata de catre Organizator sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in campanie sau solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei).


SECTIUNEA 17. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR


17.1. Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile ulterioare. Lista castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate va fi publicata pe site-ul www.tomi.ro  in cel mult 20 (douazeci) zile lucratoare de la momentul validarii lor. Atat lista respectiva cat si site-ul Campaniei vor continua sa fie active pentru o perioada de 60 (saizeci) zile de la data incheierii Campaniei.


SECTIUNEA 18. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA


18.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
18.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora si cu respectarea prevederilor Art. 1.2 de mai sus.
18.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.2 de mai sus.


SECTIUNEA 19. LITIGII SI FRAUDE


19.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
19.2. In vederea sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, catre More Results Marketing, fie prin intermediul adresei de e-mail tomi@moreresults.ro, pana la data de 15 septembrie 2021 inclusiv. Dupa acest termen, Organizatorul nu mai este obligat sa intretina niciun fel de corespondenta cu persoanele care trimit sesizari si solicitari, exceptie facand corespondenta cu potentialii castigatori.
19.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor pe care sunt tiparite codurile unice, respectiv drepturile de titular/utilizator asupra numerelor de telefon utilizate/inregistrate in campanie,care au stat la baza alocarii premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care (i) a trimis codul  valid declarat castigator prin mijloacele mentionate la Sectiunea 7.1, (ii) a primit mesajul de confirmare al inscrierii pe site-ul campaniei, site accesibil de pe homepage-ul website-ului www.tomi.ro  conform Sectiunii 7.1, (iii) detine ambalajul in original pe care este inscriptionat codul care a stat la baza alocarii premiului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament; (iv) este titularul/utilizatorul numarului de telefon care a stat la baza inscrierii in Campanie sau are/a obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea acestuia/in Campanie. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
19.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
19.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 20. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


20.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 20.2.
20.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe site-ul Campaniei www.tomi.ro  sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial sau apeland numarul de Infoline la  0786 257 679 (numar cu tarif normal stabilit de retelele de telefonie fixa sau mobila, apelabil din orice retea) intre orele 11:00 a.m. - 15:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia zilelor si a sarbatorilor libere legale.
20.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare ale acesteia.

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (doua) duplicat, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (uul) exemplare s-a eliberat părții.

Organizator,
More Results Marketing S.R.L
Prin Imputernicit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Premii Tomi 1 2 3!”

 01 Iulie- 31 August 2021

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor
Subsemnatul________________________________________________, avand domiciliul in ___________________________________________________________________, declar ca:
- prin completarea si semnarea acestui acord, imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele mele cu caracter personal ce constau in (Nume, Prenume,semnatura, Telefon, Adresa postala, CNP, in cazul premiilor impozabile)  care sunt oferite de catre mine, pentru validarea si acordarea premiului castigat in urma participarii in Campania “Premii Tomi 1 2 3 desfasurata in perioada 01 iulie  2021 – 31 august 2021, sa fie utilizate si prelucrate de catre Agentia More Results Marketing S.R.L. cu sediul in Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20956/2004, avand CUI RO 17044796, doar pe perioada de timp necesara validarii, acordarii premiului, precum si a platii impozitul datorat pentru premiul acordat, acolo unde este cazul.

- am fost informat legat de scopul prelucrarii datelor si mi s-au adus la cunoştinţă drepturile mele privind protecţia datelor cu caracter personal si responsabilităţile mele privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
- am înteles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea intrarii in posesie a premiului castigat in cadrul Campaniei Premii Tomi 1 2 3” intrucat, Agentia More Results Marketing S.R.L. nu va putea indeplini obligatia legala de declarare a premiilor oferite;

Incheiat astazi, data de___________________
Castigator,
(Nume si semnatura)

 

 

Organizator,
More Results Marketing S.R.L
Prin Imputernicit: